HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Bước 1: Xử lý bề mặt sàn.

Bước 2: Làm sạch bề mặt Silent Shield Underlay. 

Bước 3: Trải lớp lót đầu tiên sát với mép tường và sàn, để lớp foil/film “chồng mí” lên phía trên mặt tường.

Bước 4: Trải lớp lót thứ hai sát với lớp lót đầu tiên, để lớp foil/film “chồng mí” lên phía trên dải keo dán của lớp lót đầu tiên.

Bước 5: Lột dải keo dán và miết lớp foil/film “chồng mí” của lớp lót thứ hai lên dải keo này.

Bước 6: Làm tương tự cho các lớp lót tiếp theo và hoàn thành thi công. 

 

Sản phẩm