HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Làm phẳng và quét sạch bề mặt sàn bê tông. Trải cuộn Softlon Screed lên mặt sàn sao cho các tấm chồng mí lên nhau khoảng 5 cm hoặc có thể ghép các tấm sát nhau và phủ lên mối ghép bằng một lớp băng keo chuyên dụng.

Gấp nhẹ nhàng tấm Softlon Screed phủ lên các vị trí sát chân tường và xung quanh các ống kỹ thuật theo chiều cao từ 10 đến 15 cm để tránh cầu âm thanh. Đổ lớp vữa lên cẩn thận nhằm tránh làm rách hoặc lũng tấm Softlon ScreedTM.

Ngay sau khi đã đổ đầy lớp vữa lên sàn lắp đặt xong lớp bề mặt sàn hoàn thiện, cắt bỏ phần thừa của tấm lót nhô lên sẽ lắp đặt nẹp chân chân tường.

Phương pháp lắp đặt Softlon Screed trong một số ứng dụng phổ biến.

Phương pháp lắp đặt cho bề mặt hoàn thiện bằng đá

Chi tiết

Độ dày

Phương pháp

Mặt đá hoàn thiện

18-20mm

Bước 4:Lắp đặt mặt đá hoàn thiện

Lớp keo để kết dính mặt đá

3-5mm

Bước 3: Quét lớp keo

Lớp vữa

30-50 mm

Bước 2: Đổ lớp vữa lên

SOFTLON SCREEDTM  

6mm

Bước 1: Trãi lớp Softlon Screed

Sàn bê tông hiện hữu

Phương pháp lặp đặt cho bề mặt hoàn thiện là sàn gỗ

Chi tiết

Độ dày

Phương pháp

Sàn gỗ

8-12 mm

Bước 5: Lắp đặt sàn gỗ

SOFTLON UNDERLAYTM

3 mm

Bước 4: Trải lớp lót cách âm Softlon Underlay

Lớp ván ép (nếu cần)

10 mm

Bước 3: Lắp lớp ván ép

Lớp vữa

30-50 mm

Bước 2: Đổ lớp vữa lên

SOFTLON SCREEDTM

6 mm

Bước 1: Trãi lớp Softlon Screed

Sàn bê tông hiện hữu

Phương pháp lắp đặt cho bề mặt là thảm

Chi tiết

Độ dày

Phương pháp

Lớp Thảm

12 mm

Bước 5: Lót thảm hoàn thiện

SOFTLON CARPET Underlay

10 mm

Bước 4: Trãi lớp Softlon Carpet

Lớp ván ép (nếu cần)

10 mm

Bước 3: Lắp lớp ván ép

Lớp vữa

45mm

Bước 2: Đổ lớp vữa lên

SOFTLON SCREEDTM

6mm

Bước 1: Trải lớp Softlon Screed

Sàn bê tông hiện hữu